چهارمین مسابقه کتابخوانی سال 1400 (کتاب جلوه های اخلاقی و تربیتی قیام امام حسین علیه السلام )